Hac Organizasyonu - Hac Programlarımız

RESUL-İ EKREM (S.A.V) ŞÖYLE BUYURMUŞLARDIR:
“Hiç şüphe yok ki, Allah yeri ve göğü yarattığı zaman bu şehri kıyamet gününe kadar muhterem kılmıştır. O, kıyamet gününe kadar Allah’ın muhterem kılmasıyla haram bir beldedir, onun dikeni koparılmaz, avı ürkütülmez, yitiğini ilan edecek kimseden başkası alamaz. Bitkisi de koparılmaz”Abbas, Ya Resulallah izhir otu müstesna olsun. Çünkü o, zaruri bir ihtiyaçtır. Resulullah, “İzhir müstesnadır.” buyurdu. (Müslim, Hac 766)
RESUL-İ EKREM (S.A.V) ŞÖYLE BUYURMUŞLARDIR:
Ebu Hureyre (r.a) bildirdiğine göre Hz. Rasulullah (s.a.v), Müslümanlara hitaben yaptığı konuşmasında şöyle buyurmuştur:“Ey İnsanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz” (Müslim) “İslam beş temel esas üzere kurulmuştur. Allahtan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, hac yapmak ve ramazan orucu tutmaktır.” (Buhari, Müslim)

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü, dedim, seninle cihad etmek üzere biz de sefere çıkmayalım mı? Zira ben Kur’ân’da cihattan daha faziletli bir amel göremiyorum?” Efendimiz (s.a.v) şu cevabı verdi: “Hayır, Ancak, cihâdın en faziletli ve en güzeli hacc-ı mebrürdur.” Hz. Aişe der ki: “Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.” (Buhârî, Nesai)