Ziyaret Yerleri
Rabiatü’l Adeviyye Türbesi
Rabiatü’l Adeviyye, gönlünde Allah sevgisinden başka bir sevgi olmayan bir mana insanıdır. Hicri 100 ile 180 yılları arasında yaşamıştır. Basra’da doğmuş, büyümüş, manevi hayatını burada geçirmiştir. Rabia, küçük yaşta babasını kaybeder. Basra’da kıtlık zamanında zalim bir adam onu katı yürekli bir adama satar. Tam bir köle hayatı yaşar. Bu sırada Rabiatü’l Adeviyye, manevi tecellilere mazhar olur. Onun bir kerametini gören efendisi kendisini serbest bırakır. Rabia, hürriyetine kavuşur kavuşmaz dünya hayatına dalmış, bir takım günahlara girmişti. Bu sırada büyük veli Rebah b. Amr ile tanışır. Ondaki cevheri gören Rebah b. Amr, onu dünya aleminden çeker, Allah yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Rabiatü’l Adeviyye, ömrünün son yıllarını Kudüs’te geçirdi ve burada vefat etti. Hem evi, hem inziva yeri, hem de şu anda türbesi olan mekan bütün orijinalliğiyle durmaktadır. Taştan oyma bir kapıdan girilir. Beş on kişinin namaz kılabileceği kadar bir yerden geniş aralıklı dik merdivenlerden aşağı çilehanesinin ve kabrinin bulunduğu yere inilir.