Ziyaret Yerleri
Harem-i Şerif ( KABE )
Dünyada ki ilk ibadet yeri olan kutsal mekan Kabe ilk defa hz. Adem tarafından inşa edilip nuh tufanıyla birlikte yıkılmış ve sonra yeniden Hz İbrahim tarafından tekrar yapılmıştır. Hz. Ömer tarafından duvarlarla çevrilerek camii haline getirtilmiştir. Hürmet ve saygı gösterilmesi gereken yer anlamına gelen Mescid-i Harem’e Harem-i Şerif de denir. Harem-i şerif’in içinde Kabe, Makam-ı İbrahim ve Zemzem’in çıktığı yer bulunmaktadır. Makam-ı İbrahim Kabe’nin hemen yanında Kubbeli bir yapdır. Bu yapı da Kabe yapılırken Hz.İbrahim’in iskele olarak kullandığı taş sergilenmektedir. Hz.İbrahim’in üzerine çıktığı taş da ayak izlerini görmek mümkündür. Kabe’nin kuzey-batı kısmında ki yarı daire halinde bir duvar vardır. Hila şeklini andıran bu yere ‘’el hatim’’ veya ‘’elhicr’’ denmiştir. Harem-i Şerif yılardan beri bir çok kez yıkılarak genişletme ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Günümüzde tekrardan bir genişletme çabaları bulunmaktadır. Mescid-i Haram’ın dört duvarında 19 adet kapı,çevresinde 7 minare bulunmaktadır. Osmanlı nın hatırasını taşıdığı kabenin etrafında Osmanlı revakları tazeliğini ve güzelliğini korumaktadır.