Ziyaret Yerleri
Selahaddin Eyyubi Mescidi
Eyyubi devletinin kurucusu, büyük alim ve gönül insanı olan Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtarmıştır. Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ün fethi ve Haçlılardan korunması sırasında karargahını meşhur Kıyamet Kilisesi’nin duvarı dibinde bulunan bir eve taşımıştı. Vefatından sonra bu ev mescide çevrildi. Eyyubi mimari tarzının tipik bir örneği olan cami iki bölümden oluşur. Genişçe bir giriş kısmından sonra asıl camiye geçilir. Bin kişi kadar bir cemaat alan caminin sol yanından merdivenle aşağı inilir. Burası Selahaddin Eyyubi’nin karargahı ve aylarca yaşadığı küçük bir odadan ibarettir.