Ziyaret Yerleri
Hz. İshak
Bir gün melekler insan suretinde gelerek Hz. İbrahim’i, bir oğulla müjdelediler. Hz. İbrahim ve hanımı Sare, ikisi de yaşlı olduklarından bu habere hayret etmişlerdi. Meleklerin haber verdiği gibi Sare, Hz. İshak’ı dünyaya getirdi. Halk da bu yaşlı insanların çocuğu olmasına şaştı kaldı. Ama takdir Yüce Allah’ındı. Hz. İshak, babasına çok benzerdi. Uzun boylu, kara gözlü ve buğday tenli olan Hz. İshak’ın yüzü gibi konuşması da çok güzeldi. Allah Teala, onu babasının vefatından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak gönderdi. Zaten o, babası hayatta iken Şam’da İlahi emirleri tebliğ etmekle meşgul oluyordu. Hz. İbrahim’in vefatından sonra yerine geçti, onun dininin esaslarını yaymaya başladı. Hz. İshak, babasının vasiyeti üzerine evlendiği Rifka ‘dan ikiz oğlu dünyaya geldi. Bunlar Hz. Yakub ve Ays idi. Hz. İshak, Hz. Yakub’un neslinden peygamberler gelmesi için dua etmiştir.