Ziyaret Yerleri
Hz. Lut
Hz. Lut, Hz. İbrahim’in yeğenidir. Hz. İbrahim’e ilk iman edenlerdendir. Hz. İbrahim, Filistin ve Kudüs topraklarında, Şam ve Mısır dolaylarında yaşıyordu. Hz. Lut’ta yanındaydı. Hz. İbrahim, bir gün ondan Sedamlulara gidip hakkı anlatmasını istedi. Hz. Lut, Sedam bölgesine gitti ve kendisine burada Allah tarafından peygamberlik verildi. Sedomlular, çok ahlaksız ve edepsiz bir milletti. Bumlar kadınlar yerine erkeklere karşı cinsel istek duyarlardı. Bu fiili açıkça işler ve yaptıkları ile gurur duyarlardı. İnsan haysiyet ve yaratılışına ters olan bu davranışları yüzünden Allah’ın lanetine uğradılar. Hz. Lut, yirmi dokuz yıl boyunca bu milleti hakka davet etti, ahlaksızlık ve zulümden vazgeçirmeye çalıştı. Peygamberlerinden ders alacaklarına onu yurtlarından çıkarmaya karar verdiler. Kavmi ile arası gittikçe açılan Hz. Lut, başlarına acıklı bir azabın geleceğini anlatmaya devam etti. Hz. Lut, bunun üzerine gelecek olan azaptan kendisinin ve müminlerin zarar görmemesi için Allah’a yalvardı. Cenab-ı Hak, Hz. Lut’un duasını kabul etti ve kavminin helaki için üç meleği görevlendirdi, üç parlak genç suretinde gönderdi. Hz. Lut’un karısı kavmiyle işbirliği içindeydi. Misafirlerin gelişini onlara haber verdi. Haberi alır alman Hz. Lut’un evine koştular. Hz. Lut, çok daraldı ve büyük bir sıkıntı içine düştü. Hz. Lut’u bu halde gören melekler kendilerini tanıttılar. Gecenin bir vaktinde hanımı hariç ailesi ve müminlerle beraber yola çıkmasını istediler. Hz. Lut ve müminler, kimse görmeden gece vakti şehirden uzaklaştılar. Sabah yaklaştığında Sedam ve Gomore üzerine gökten ateş yağmaya başladı. Cebrail(a.s.), kanadıyla şehrin altını üstüne getirdi. İnsanların üzerine ateşten pişirilmiş balçıktan taşlar yağıyordu. Yağan taşlar, vücutlarına isabet ettiği kişiyi tepeden tırnağa delip geçiyordu. Hz. Lut ve müminler, Mısır, Şam ve Ürdün taraflarına gittiler. Lut kavminin hayat sürdüğü şehirlere ”Mütefikat” denilir. Bunlar beş şehir olduğu ve buralarda dört yüz bin insanın yaşadığı rivayet edilir. Lut kavminin yaşadığı beldeler yerle bir olmuş ve bugün o beldelerin bulunduğu yer göl haline gelmiştir. Hatta Nasa yetkilileri, uzaydan bu gölün altında iki şehrin varlığından söz ederler.