Ziyaret Yerleri
Hz. Yakub
Hz. Yakub, halkı 50 yıl Allah’a imana ve ibadete davet etti. Hz. Yakub, önce dayısının kızı Lamia ile, onun ölümü üzerine dayısının küçük kızı Rahil ile evlendi. Rahil’den Hz. Yusuf ile Bünyamin doğdu. Hz. Yakub’un iki hanımı ve iki cariyesinden toplam on iki oğlu oldu. Hz. Yakub’un oğulları içinde en küçükleri ve en sevimlisi Yusuf idi. Hz. Yakub’un lakabı İsrail idi. Bu yüzden oğullarına da İsrailoğulları manasında ”Beni İsrail” dendi.