Ziyaret Yerleri
Hz. Yunus
Hz. Yunus’un türbesi Halil şehri yolu üzerinde yüksekçe bir tepede kurulu olan Halhul kasabasında kendi adına yapılmış olan caminin içinde bulunmaktadır. Hz. Yunus, Hz. Yakup’un oğlu Bünyamin’in neslinden gelmektedir. Hz. Yunus, annesinin yaşadığı Remle beldesinde ikamet ederken daha sonra Kudüs’e yerleşti. Allah, Hz. Yunus’u, peygamber olarak Musul yakınlarında bulunan, inançları bozulmuş ve putlara tapmaya başlamış olan Ninova halkına gönderdi. Bu sırada 30 yaşındaydı. Allah’ın birliğine inanmalarını sağlamak üzere tam 33 yıl çalıştı. Ne var ki, bu müddet içinde kendisine sadece iki kişi iman etti. Kavminin imana gelmesinden ümidini kesince beddua etti. Hz. Yunus, döndü, 37 gün daha imana çağırdı, fakat yine inanmadılar. Hz. Yunus, onları azapla korkuttu. Hz. Yunus, azabın geldiğini anlayınca aralarından ayrılıp gitti. Dumanlar çıkaran simsiyah bulutlar her tarafı kaplamaya başladı. Kavmi tevbe etmeye karar verdi. Allah da dualarını kabul ederek azabı üzerlerinden kaldırdı. Hz. Yunus, kavminin tevbe edip azaptan kurtulduklarından habersizdi. Yıllardan beri kavmini imana davet ettiği halde iman etmemelerine kızan Hz. Yunus, İlahi izin almadan kavmini terk etmişti. Bindiği bir gemiden denize atıldı ve balık tarafından yutuldu. Balığın karnında tevbesi ve duası kabul olunca ıssız bir sahile atıldı. Orada sağlığına kavuştu. Daha sonra tekrar kavmine dönerek onları irşat etti. Hz. Yunus, ömrünün sonuna doğru Kudüs’e, oradan Halil’e geldi ve şu anda türbesi bulunan Halhul’da Hicretten 1533 sene önce vefat etti. Yunus Camii, ilk olarak H. 623 yılında Eyyubiler zamanında yapılmıştır.