Ziyaret Yerleri
Hz. Davud
İsrailoğullarının, Amalika kavmiyle yaptıkları savaşta Hz. Davud, düşman ordusunun zorba komutanı Calut’u öldürdü. Hz. Davud, Hz. İbrahim’in soyundan gelmektedir. Gür ve güzel sesli olan Hz. Davud, temiz kalpli, anlayışı kuvvetli ve güzel yüzlü idi. Çobanlık yapan, iyi silah kullanan cesur bir gençti. Hz. Davud’un, içinde bulunduğu ordunun komutanı Talut, Hz. Davud’un, Calut’u öldürmesine mükafat olarak, onu kızı ile evlendirdi. Ayrıca Talut, vefat ettikten sonra devletin başına Hz. Davud’un geçmesini vasiyet etti. Bir müddet sonra Allah Teala, ona saltanat yanında peygamberlik nimetini de verdi. Hz. Davud, hemen bir ordu kurdu ve bütün Kenan illerini fethetti. Kudüs’ü başkent yaptı. Hz. Davud’a Zebur isimli İlahi kitap indirilmiştir. Zebur, dört büyük kitaptan biridir. İçinde 150 sure olup, helal, haram ve cezalara dair hükümler yoktur. Daha ziyade vaaz, nasihat ve kıssalardan ibarettir. Zebur, Hz. Davud’a Ramazan ayında ve İbrani dilinde nazil olmuştur. Önceleri bir kayalık olan Mescidi Aksa’nın yerini ilk satın alıp duvarlarını ilk yükselten Hz. Davud’dur. Fakat mescidin duvarları yükseldikten sonra yıkılmış ve tamamlanması için Hz. Davud’un ömrü yetmemiştir. Mescidi tamamlamayı, oğlu Hz. Süleyman’a vasiyet etmiştir.