Ziyaret Yerleri
Hz. Süleyman
Hz. Süleyman, babası Hz. Davud vefat ettiğinde 12 yaşındaydı. Babasının maddi ve manevi mirasına sahip oldu. Hz. Davud, vefat edeceği sırada oğlu Süleyman’a Beytü’l- Makdis’i tamamlamasını vasiyet etmişti. Hz. Süleyman, hükümdarlığının dördüncü yılında binanın yapımına başladı. Hz. Süleyman, Mescidi Aksa’yı inşa için insanlardan ve cinlerden pek çok sanatkar ve işçiyi davet edip getirmişti. Hz. Süleyman’ın emrine sadece insanlar değil, cinler, kuşlar ve rüzgar da verildi. Hz. Süleyman’ın saltanatının haşmetini gösteren en büyük güç, muhteşem ve disiplinli ordusu idi. Hz. Süleyman, içinde bulunduğu saltanat ve nimetle birlikte kırk yıl saltanat sürdü. Hz. Süleyman’ın vefatı ile cinlerin gaybı bilmedikleri gerçeği ortaya çıktı. Hz. Süleyman, bir gün asasına dayanmış cinlerin çalışmasına nezaret ediyordu. O vaziyette ruhunu teslim etti. Ama görünüşte hiç belli olmuyordu. Cinler, onu hala hayatta sanıp ağır ve meşakkatli işte çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu durum günlerce devam etti. Bu arada bir ağaç kurdu, Hz. Süleyman’ın asasını kemirdi. Asa kırılınca Hz. Süleyman’ın yere yığıldığını gördüler. Ancak o zaman insanlar ve cinler Hz. Süleyman’ın çok önce vefat ettiğinin farkına vardılar.