Ziyaret Yerleri
Hz. İsa
Hz. İsa’dan bahseden bütün ayetlerde ismi, ” Mesihu’bnu Meryem”, Meryem oğlu İsa olarak geçmektedir. Kuran, bu veciz ifadesiyle, Hz. İsa hakkında söylenen iddiaları reddetmektedir. Çünkü Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelmesini olduğundan fazla büyüterek, ona, Allah’ın oğlu demişlerdir. Buna karşı Yahudiler de babasız doğduğunu reddetmişlerdir. Hz. İsa’nın beşikte konuşması Yahudileri bir müddet susturdu. Çok geçmeden dedikodular yine başladı. Hatta bu hususta Hz. Zekeriya’yı suçlayarak, bütün halkı aleyhine kışkırtıyorlardı. Yapılan bu iftira ve tahrikler, Hz. Zekeriya’nın şehid edilmesine kadar vardı.Bununla da kalmayarak Hz. Yahya’yı da şehid ettiler. Hz. Zekeriya’nın öldürülmesinden sonra kendisine de saldıracaklarını anlayan Hz. Meryem, Allah’ın emri ile oğlu Hz. İsa’yı yanına alarak Şam tarafına gitti. Şam’ın Nasıra köyünde Halil Dağı’na yerleşti ve Hz. İsa, otuz yaşına kadar oradan ayrılmadı. Hz. İsa, 30 yaşına girdiğinde İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Hz. İsa, peygamberlik vazifesini alır almaz, İsrailoğullarını imana davet etmeye başladı ve onları doğru yola çağırdı. Hz. İsa, halkın mucize isteği üzerine Rabbinin izni ile birtakım mucizeler göstermiştir. Onun en mühim mucizesi, zamanında revaç bulan hastalıkların tedavisi olmuştur. Bundan daha büyük bir mucize olarak ölüleri diriltiyordu. Anadan doğma ama olanları, vücuttaki deri hastalıklarını iyileştirirdi. Hz. İsa’nın bir başka mucizesi Allah’ın izni ile gaybdan haber vermesiydi. İsrailoğulları, gün geçtikçe Hz. İsa’nın davetine karşı inat edip, hırçınlaşıyorlardı. Hatta onu öldürmek için planlar yapıyorlardı. Hz. İsa, onların bu durumunu fark edince havarilerini topladı ve dinine yardım etmeleri için onlardan kesin söz aldı. İsrailoğulları, Hz. İsa’yı öldürme planlarını yürürlüğe koydular. Fakat kendilerini bekleyen İlahi tuzaktan haberleri yoktu. Bu sırada Allah, onların hilesini Hz. İsa’ya bildirdi ve onu semaya yükseltti.