Ziyaret Yerleri
Beytüllahm - Betlaham
İbranice ”Ekmek Evi” anlamına gelen Beytülahm, Kudüs’ün 10 km. güneyinde yer alır. Filistin Özerk Bölgesine aittir. İncil’e ve Müslüman coğrafyacılara göre Hz. İsa burada dünyaya gelmiştir. Yine Hıristiyanlarca Hz. Davut ve Hz. Süleyman’ın türbeleri de buradaki mağaradadır. Beytüllahm, tarih boyu hiçbir şekilde zarar görmedi. 400 sene kadar Osmanlı idaresinde kaldı. Burada, nerede ise bütün Hıristiyan mezheplerinden insanlar vardır. Özellikle şehir, Hz. İsa’nın doğumu( Christmas) kutlamalarında dünya Hıristiyanları tarafından ziyaret edilir. Hz. Meryem, Hz. İsa’ya hamile kalınca askerlerin ve çevrenin verdiği rahatsızlıktan dolayı Beytülahm’e göç eder. Burada bir mağaraya girer, tek başına yaşar. Doğumdan sonra da tekrar Kudüs’e döner. Bizans İmparatorunun annesi Helena, mağaranın üzerine ”Meryem Kilisesi” adıyla M.S. 333 yılında bir kilise yaptırmıştır. Kilisenin içinde sol tarafta bir boşluk vardır. Bu boşlukta Hz. Ömer, bir yolculuk esnasında namaz kılmıştır. Bu bölümden Hz. İsa’nın doğduğu yere merdivenle inilir. Hz. İsa’nın doğduğu yer, büyükçe gümüş bir yıldız ile işaretlenmiştir. Beytülahm’in %70’i Müslüman, %30’u Hıristiyan’dır.