Ziyaret Yerleri
El-Halil
Halil denilince hemen akla Halil İbrahim Peygamber(a.s.) gelir.Hz. İbrahim’in ömrünün son yıllarını geçirdiği yerdir Halil.Aynı zamanda türbesi de buradadır. El- Halil, Kudüs’e 32 km. uzaklıkta güneybatıya düşer. Filistin bölgesinin Batı Şeria tarafında yer alır. Halil İbrahim bereketi meşhurdur. Bereketin kaynağı da verimli arazidir. Şehrin her tarafı bağlık bahçeliktir. Bahar ve yaz mevsiminde her taraf yem yeşildir. Üzüm bağlarıyla tanınır. Şehir, M.Ö. ikinci bin yılın ilk yarısında Kenaniler tarafından kurulmuştur. Şehre şimdilerde ”Hebron” denilmektedir, bu da ” Halil” manasında ” Dostluk, arkadaşlık, birlik, beraberlik” demektir. Halil, her üç semavi dince mukaddes kabul edilir. Çünkü bütün dinler, Hz. İbrahim’i kendilerinden bilirler. Kuran’a göre ise, İbrahim(a.s.), ne Yahudi, ne Hıristiyandır. O, sadece Hanif bir Müslümandır.